1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R23 - Ngày phát hành 06/07/2021
  6. Công việc có lịch sử thay đổi hạn hoàn thành, dự án có báo cáo tình hình lùi hạn công việc mà không cần thiết lập “Yêu cầu nhập lý do khi thay đổi hạn hoàn thành“

Công việc có lịch sử thay đổi hạn hoàn thành, dự án có báo cáo tình hình lùi hạn công việc mà không cần thiết lập “Yêu cầu nhập lý do khi thay đổi hạn hoàn thành“

Để người dùng có căn cứ tham chiếu tình hình hoàn thành công việc, chương trình bổ sung lịch sử thay đổi hạn hoàn thành công việc và báo cáo tình hình lùi hạn công việc trong dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R23: Các dự án có thiết lập “Yêu cầu nhập lý do khi thay đổi hạn hoàn thành” mới có Báo cáo tình hình lùi hạn công việc.

Từ phiên bản R23 trở đi: Tất cả các công việc đều được cập nhật lịch sử thay đổi hạn hoàn thành, trong các dự án đều có báo cáo tình hình lùi hạn công việc.

Cập nhật 15/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.