1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R23 - Ngày phát hành 06/07/2021
  6. Hiển thị các công việc có thiết lập lặp lại trên giao diện Dự án dạng Lịch

Hiển thị các công việc có thiết lập lặp lại trên giao diện Dự án dạng Lịch

Để người dùng nắm được lịch trình thực hiện các công việc trong tương lai, sắp xếp thời gian nguồn lực thực hiện phù hợp , chương trình bổ sung tiện ích hiển các công việc theo chu kỳ trên giao diện dự án dạng Lịch.

Cập nhật 15/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.