Bày tỏ cảm xúc về các bình luận trong công việc

Để người dùng biết được bình luận đã được đọc, thay vì phải trả lời, từ phiên bản R23 chương trình bổ sung tính năng bày tỏ cảm xúc về các bình luận trong công việc.

Cập nhật 15/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.