1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R27 - Ngày phát hành 08/09/2021
  6. Xem báo cáo trên màn hình tổng quan theo tháng hoặc thời gian tùy chọn

Xem báo cáo trên màn hình tổng quan theo tháng hoặc thời gian tùy chọn

Với các công việc thường xuyên kéo dài theo tháng (hoặc một khoảng thời gian nhất định), quản lý và nhân viên cần nắm được tình hình tổng quan thì có thể xem nhanh thông qua báo cáo hiển thị trên màn hình tổng quan, với tùy chọn xem báo cáo theo tháng hoặc thời gian nhất định.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Báo cáo trên màn hình tổng quan hiển thị các công việc trong tuần.

Từ phiên bản R27 trở đi: Chương trình bổ sung tiện ích lựa chọn thời gian xem báo cáo trên màn hình tổng quan.

Cập nhật 07/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.