1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R27 - Ngày phát hành 08/09/2021
  6. Tính giá trị trung bình cho các trường tuỳ chỉnh số thập phân

Tính giá trị trung bình cho các trường tuỳ chỉnh số thập phân

Để quản lý có thể dễ nắm được điểm trung bình các công việc của nhân viên, giúp công tác đánh giá năng lực, khen thưởng năng suất trở nên công bằng và minh bạch hơn, chương trình bổ sung tiện ích tính giá trị trung bình của các trường tuỳ chỉnh số thập phân.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Chương trình đáp ứng đánh giá chất lượng công việc qua trường tuỳ chỉnh, cho phép tính tổng và hiển thị trên báo cáo, trên danh sách.

Từ phiên bản R27 trở đi: Bổ sung tiện ích tính giá trị trung bình cho các trường tuỳ chỉnh số thập phân.

Lưu ý: Người dùng cần được phân quyền chỉnh sửa trường tùy chỉnh mới sử dụng được tiện ích này.

Trên giao diện thiết lập Trường tuỳ chỉnh, đối với các trường tuỳ chỉnh có kiểu dữ liệu Số thập phân, quản lý có thể tùy chọn hiển thị giá trị trung bình của trường tùy chỉnh trên danh sách công việc hoặc trên báo cáo.

Khi đó, chương trình sẽ tự động tính giá trị trung bình của trường tùy chỉnh dạng số thập phân và hiện thị trên giao diện danh sách/báo cáo:

Trên giao diện Dự án dạng Danh sách

Trên giao diện Dự án dạng Danh sách

Trên báo cáo tạo mới

Lưu ý: Giá trị trung bình được tính trên các công việc đã ghi nhận trong trường tuỳ chỉnh, không bao gồm các công việc chưa ghi nhận.

 

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.