1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R27 - Ngày phát hành 08/09/2021
  6. Hiển thị thông tin người liên quan trên giao diện dự án dạng lịch

Hiển thị thông tin người liên quan trên giao diện dự án dạng lịch

Để quản lý dễ dàng nắm được thông tin nhân viên của mình đang hỗ trợ, liên quan đến những công việc gì, chương trình bổ sung tiện ích hiển thị thông tin người liên quan trên giao diện dự án dạng lịch.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Giai diện dự án dạng lịch hiển thị thông tin công việc theo người thực hiện.

Từ phiên bản R27 trở đi: Quản lý có thể bật tiện ích Hiển thị lịch theo người liên quan, giúp dễ dàng nắm được nhân viên đang của mình đang hỗ trợ các công việc gì để điều phối cho phù hợp.

Cập nhật 08/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.