1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R27 - Ngày phát hành 08/09/2021
  6. Sắp xếp danh sách công việc trong phân hệ Việc của tôi theo các tiêu chí như: hạn hoàn thành, ngày tạo, ngày hoàn thành thực tế,…

Sắp xếp danh sách công việc trong phân hệ Việc của tôi theo các tiêu chí như: hạn hoàn thành, ngày tạo, ngày hoàn thành thực tế,…

Để người dùng tiện theo dõi các công việc trên phân hệ Việc của tôi, từ phiên bản R27 chương trình bổ sung tiện ích cho phép sắp xếp danh sách công việc theo các tiêu chí như: hạn hoàn thành, ngày tạo, ngày hoàn thành thực tế,…

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Việc của tôi, tại tất cả các mục danh sách công việc, chương trình bổ sung tiện ích sắp xếp để người dùng tiện theo dõi tùy theo nhu cầu.

Quy tắc sắp xếp danh sách công việc theo tiêu chí như sau:

  • Sắp xếp theo Hạn hoàn thành: Thứ tự các công việc sắp xếp theo hạn hoàn thành tăng dần, những công việc không có hạn hoàn thành xếp cuối cùng theo thứ tự ngày tạo tăng dần. (Công việc con được gom nhóm theo cha, trong các công việc con cũng sắp xếp theo hạn hoàn thành như công việc cha).
  • Sắp xếp theo Ngày bắt đầu: Thứ tự các công việc sắp xếp theo thứ tự ngày bắt đầu tăng dần, không có ngày bắt đầu thì xếp theo thứ tự ngày tạo tăng dần.
  • Sắp xếp theo Ngày tạo: Thứ tự các công việc sắp xếp theo thứ tự ngày tạo công việc tăng dần.
  • Sắp xếp Phòng ban:

– Thứ tự công việc gom nhóm theo dự án, các dự án cùng phòng ban thì gom theo phòng ban.

– Phòng ban sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái alphabet.

– Dự án sắp xếp theo thứ tự dự án thuộc phòng ban trên alphabet.

– Các công việc cùng dự án thì sắp xếp theo thứ tự ngày tạo công việc từ cũ đến mới.

Cập nhật 08/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.