Cho phép thiết lập tự động trong các dự án mẫu

Để quản lý có thể chạy thử quy trình trước khi đưa vào thực tế, chương trình bổ sung tiện ích cho phép thiết lập tự động trong các dự án mẫu.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R27, quản lý có thể thực hiện các thiết lập tự động trên phân hệ dự án mẫu tương tự như trên dự án thật.

Hướng dẫn chi tiết Thiết lập tự động vui lòng xem tại đây.

Khi chạy nháp các quy trình trên dự án mẫu sẽ không gây ra thông báo spam làm ảnh hưởng đến nhân viên khác.

Lưu ý: Đối với thiết lập tự động Gửi yêu cầu phê duyệt, Thêm checklist, Chuyển cột khi hoàn thành công việc, Thêm công việc con => Nếu xảy ra các thiết lập gây chuyển dự án/nhóm cho công việc thì người dùng cần tạo dự án thật từ mẫu.

 

Cập nhật 08/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.