1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R24 - Ngày phát hành 20/07/2021
  6. Xem báo cáo tổng hợp “Số lượng công việc theo nhân viên” và “Phân bổ nguồn lực” theo cơ cấu tổ chức

Xem báo cáo tổng hợp “Số lượng công việc theo nhân viên” và “Phân bổ nguồn lực” theo cơ cấu tổ chức

Để ban lãnh đạo, quản lý có thể dễ dàng xem và tổng hợp số lượng công việc của nhân viên theo cơ cấu tổ chức của công ty, chương trình bổ sung tiện ích xem dữ liệu báo cáo theo cơ cấu tổ chức như đã thiết lập trong hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R24: Phan hệ Báo cáo đáp ứng tùy chọn xem dữ liệu theo cơ cấu phòng ban – dự án trên phần mềm.

Từ phiên bản R24 trở đi: Trên giao diện phân hệ Báo cáo\Báo cáo “Số lượng công việc theo nhân viên” và “Phân bổ nguồn lực” cho phép người dùng tùy chọn xem dữ liệu theo cơ cấu tổ chức của công ty như đã thiết lập trong hệ thống.

Báo cáo “Phân bổ nguồn lực”
Báo cáo “Số lượng công việc theo nhân viên”
Cập nhật 29/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.