Thiết lập dự án chung

Tại các doanh nghiệp có những quy định chung cho tất cả các dự án, để người dùng không mất công thiết lập lại từ đầu cho từng dự án, chương trình bổ sung tính năng Thiết lập dự án chung.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R24: Quản lý thiết lập các quy định ở từng dự án trong mục Thiết lập dự án.

Từ phiên bản R24 trở đi: Trên giao diện AMIS Công việc, người dùng click vào biểu tượng \Thiết lập dự án chung để thiết lập một số quy định chung cho tất cả các dự án được tạo trên phần mềm.

Người dùng tiến hành thiết lập các quy định tương tự như trong thiết lập dự án. Các quy định này sẽ được áp dụng cho tất cả các dự án cũ và dự án mới.

Khi đó, trong mục thiết lập của tất cả các Dự án sẽ hiểu thị lưu ý dự án đã được áp dụng thiết lập chung, quản lý không phải mất công thiết lập lại từ đầu.

Cập nhật 30/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.