1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R24 - Ngày phát hành 20/07/2021
 6. Thiết lập tự động cho phép tạo công việc con nhiều cấp (có thể thêm sẵn người liên quan)
 1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R14 - Ngày phát hành 26/02/2021
 6. Thiết lập tự động cho phép tạo công việc con nhiều cấp (có thể thêm sẵn người liên quan)

Thiết lập tự động cho phép tạo công việc con nhiều cấp (có thể thêm sẵn người liên quan)

Trên giao diện Dự án dạng Bảng, các công việc khi chuyển cột/quy trình cần tạo thêm nhiều cấp công việc con, người dùng có thể tiết kiệm thao tác bằng cách sử dụng tính năng Thiết lập tự động tạo công việc con nhiều cấp.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R14: Chương trình đáp ứng Thiết lập tự động tạo công việc con cấp liền kề.

Từ phiên bản R14 trở đi: Trên giao diện Dự án/Nhóm dạng bảng, tính năng Thiết lập tự động cho phép người dùng tạo công việc con nhiều cấp (tối đa 3 cấp công việc con).

Từ phiên bản R24 trở đi: Chương trình bổ sung tiện ích cho phép thiết lập sẵn người liên quan cho các công việc con trong thiết lập tự động tạo công việc con.

Chi tiết thực hiện như sau:

1.Truy cập vào Thiết lập tự động > Thêm công việc con.

2. Thêm công việc con các cấp:

3.Giao cho người thực hiện và đặt hạn hoàn thành:

Trường hợp các công việc con đã có quy định sẵn ai là người liên quan, người dùng nhấn vào biểu tượng \ Thêm người liên quan.

4. Nếu Dự án được thiết lập cho phép Công việc con khác nhóm Công việc cha:
Khi thiết lập tự động tạo Công việc con nhiều cấp, người dùng có thể chuyển dự án cho công việc con sao cho phù hợp.

Sau khi thiết lập thành công cho cột (nhóm) công việc, các công việc được chuyển sang cột (nhóm) đó sẽ tự động tạo ra các công việc con như đã thiết lập.

Cập nhật 29/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.