Chia sẻ dự án mẫu

Để quản lý tiện chia sẻ các dự án mẫu của mình cho các quản lý khác/nhân viên tham khảo, chương trình bổ sung tính năng chia sẻ dự án mẫu.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R24: Chương trình đáp ứng tính năng lưu dự án thành mẫu để người dùng dễ dàng tái sử dụng lại khi cần.

Từ phiên R24 trở đi:

1. Trên giao diện phân hệ Mẫu dự án, trong mục Mẫu của tôi, chương trình cho phép chia sẻ nhanh chóng các Dự án mẫu với người dùng khác.

2. Đối với người được chia sẻ Dự án mẫu, chương trình sẽ gửi về một thông báo. Người dùng có thể xem lại các Dự án mẫu đã được chia sẻ trên phân hệ Mẫu dự án\Chia sẻ với tôi.

Người dùng có thể thao tác Áp dụng mẫu/Lưu mẫu/Xóa với các dự án mẫu được chia sẻ.

Lưu ý: Các dự án mẫu chia sẻ sẽ được cập nhật theo mẫu gốc (khi người sở hữu dự án mẫu có chỉnh sửa/xóa dự án đó).

Cập nhật 29/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.