Quản lý dự án theo phương pháp Sơ đồ Gantt

Cho phép quản lý công việc của dự án/nhóm dưới dạng Gantt để dễ dàng quản lý tiến độ, sắp xếp công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/Nhóm, chọn mục Gantt. Chương trình hiển thị Sơ đồ Gantt giúp người dùng nắm được số lượng, tiến độ công việc của dự án/nhóm.

Để theo dõi tiến độ dự án, người dùng có thể quan sát theo màu sắc, hoặc di chuột đến cột công việc tương ứng, chương trình sẽ hiển thị thông tin ngày bắt đầu, hạn hoàn thành và tiến độ cụ thể.

Chương trình cho phép thay đổi, bổ sung thông tin công việc ngay trên giao diện sơ đồ Gantt như: công việc phụ thuộc, người thực hiện, người liên quan, tiến độ công việc, thay đổi thời gian bắt đầu/kết thúc công việc bằng cách co dãn các cột.

Cập nhật 18/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận