Theo dõi công việc dạng Danh sách

Mục đích: Cung cấp đầy đủ các thông tin của công việc như tên công việc, hạn hoàn thành, người thực hiện giúp quản lý có cái nhìn chi tiết về dự án/nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện “Dự án/nhóm”, chọn giao diện Danh sách.

Tại đây, bạn có thể:

1. Theo dõi các thông tin của công việc trong dự án/nhóm

  • Số lượng công việc Cần thực hiện, Đang thực hiệnĐã hoàn thành.
  • Thời Hạn hoàn thành, Người thực hiện, Tiến độ công việc…
  • Nhấn vào tên công việc để xem chi tiết công việc.

Lưu ý: Tuỳ theo vai trò, quyền hạn bạn được phân quyền thì có thể Thêm/Sửa/Xoá các thông tin của công việc.

2. Thêm công việc hoặc Thay đổi nhanh người thực hiện/Hạn hoàn thành công việc

Thêm công việc

Trên giao diện Danh sách công việc, người dùng chọn Thêm công việc và thao tác khai báo thông tin công việc như bình thường.

Thay đổi nhanh thông tin người thực hiện/hạn hoàn thành công việc

3.Tùy chỉnh hiển thị danh sách công việc

Để tùy chỉnh hiển thị các cột danh sách công việc theo mong muốn, người dùng nhấn vào biểu tượng > Tích chọn/Kéo thả vị trí cột thông tin.

Để sắp xếp nhanh công việc theo các tiêu chí chung, người dùng có thể sử dụng bộ lọc nhanh trên giao diện danh sách công việc:

Cập nhật 01/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận