Bổ sung tiện ích khi nhập khẩu công việc

Để thuận tiện cho quản lý khi nhập khẩu công việc vào dự án, chương trình bổ sung một số tiện ích: Tự động ghép cột trong file nhập khẩu và cột trong dự án, thêm mới các cột Kanban trong trường hợp cột đó chưa tồn tại trong dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R28, phần mềm đã đáp ứng Mapping các cột, nhóm, giá trị trong file nhập khẩu với các cột nhóm có sẵn trên phần mềm. Tuy nhiên, trong trường hợp cột chưa có trên phần mềm thì không nhập khẩu được.

Để giải quyết vấn đề trên, chương trình cho phép tự động thêm mới các cột Kanban trong trường hợp cột chưa tồn tại trong dự án, giúp quản lý dễ dàng nhập khẩu công việc vào dự án.

Trên giao diện Thiết lập nhập khẩu công việc, tại mục Tự động ghép cột Kanban, đối với các cột chưa tồn tại trong dự án, người dùng nhấn Thêm cột Kanban, nhập Tên cột trên phần mềm và Tên cột trên tệp, sau đó nhấn Enter để thêm cột mới.

Sau khi có thêm cột Kanban mới, người dùng tiến hành ghép cột như bình thường.

Sau khi hoàn tất nhập khẩu, dự án tự động có thêm cột Kanban với các công việc tương ứng trên file nhập khẩu.

Lưu ý: Người dùng quyền thêm mới cột Kanban mới thể sử dụng tính năng này.

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.