Tính năng khoá quy trình khi thiết lập quy trình tự động

Khi quản lý đã thiết lập quy trình tự động tuần tự, để đảm bảo nhân viên không được phép tự do thay đổi quy trình, chương trình bổ sung tính năng Khoá quy trình, không cho phép nhân viên tự thay đổi cột/nhóm, dự án của công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R28: Khi quản lý đã thiết lập quy trình tự động, nhân viên (đã phân quyền hạn chế) vẫn có thể tự kéo công việc sang cột nhóm khác hoặc dự án khác.

Từ phiên bản R28 trở đi: Chương trình bổ sung tính năng Khoá quy trình, không cho phép nhân viên chuyển nhóm công việc hoặc dự án khác.

Lưu ý: Người dùng quyền Thiết lập quy trình mới được sử dụng tính năng này.

Khoá Quy trình

Trên giao diện Thiết lập tự động, người dùng nhấn vào icon Khoá quy trình, tất cả thành viên trong dự án sẽ không được phép chuyển công việc từ cột này sang cột khác hoặc dự án khác trừ người dùng có vai trò Toàn quyền.

Thiết lập quyền quản dõi quy trình

Có thể thiết lập quản lý và theo dõi quy trình theo Vai trò công việcThành viên dự án. Những người được chọn trong thiết lập này có quyền kéo thả, thay đổi cột nhóm và dự án của công việc.

Người dùng có thể Mở khoá quy trình để các thành viên trong dự án thực hiện được chức năng kéo thả cột/nhóm công việc hoặc thay đổi dự án như bình thường.

 

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.