1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R28 - Ngày phát hành 23/9/2021
  6. Hiển thị các công việc đã được duyệt hoặc mình đã duyệt trong mục Việc chờ duyệt

Hiển thị các công việc đã được duyệt hoặc mình đã duyệt trong mục Việc chờ duyệt

Để đáp ứng nhu cầu kiểm tra, xem xét lại các công việc được duyệt hoặc đã phê duyệt trong quá khứ. Chương trình cho phép người dùng xem lại các phê duyệt này trong mục Việc cần duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R28: Trong Phân hệ Việc của tôi, mục Việc cần duyệt cho phép người dùng quản lý các công việc cần duyệt hoặc đã gửi phê duyệt (chưa được phê duyệt). Người dùng không xem lại được các công việc mình đã phê duyệt hoặc được người khác phê duyệt.

Từ phiên bản R28 trở đi: Chương trình cho phép người dùng xem lại các công việc đã được phê duyệt hoặc công việc mình đã duyệt trong trong mục Việc chờ duyệt.

Tại phân hệ Việc của tôi/Việc chờ duyệt, chương trình cho phép:

Xem danh sách công việc mình đã duyệt.

Xem danh sách công việc đã được người khác phê duyệt.

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.