1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R28 - Ngày phát hành 23/9/2021
  6. Thiết lập ghi nhận thời gian hoàn thành công việc là khi công việc được đồng ý phê duyệt

Thiết lập ghi nhận thời gian hoàn thành công việc là khi công việc được đồng ý phê duyệt

Giúp nghi nhận thời điểm hoàn thành công việc của nhân viên theo thời gian đồng ý phê duyệt, tránh công việc bị quá hạn do trễ phê duyệt. Từ đó, công tác đánh giá được công bằng và minh bạch hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R28:

  • Trong thời gian chờ phê duyệt công việc không được hoàn thành.
  • Sau khi phê duyệt công việc được ghi nhận hoàn thành vào thời điểm người dùng thực hiện thao tác đánh dấu hoàn thành công việc.
  • Trong trường hợp người phê duyệt trễ phê duyệt, công việc sẽ bị quá hạn.

Từ phiên bản R28 trở đi:

Chương trình cho phép thiết lập sau khi được phê duyệt đồng ý, công việc sẽ tự động hoàn thành và ghi nhận thời gian hoàn thành là tại thời điểm gửi yêu cầu phê duyệt. Tránh tình trạng công việc bị quá hạn do không thể hoàn thành trong thời gian chờ phê duyệt.

Tại giao diện Thiết lập phê duyệt dự án, người dùng chọn Yêu cầu phê duyệt trước khi hoàn thành công việc/Bắt buộc.

Tiếp đó, chọn thời gian ghi nhận hoàn thành công việc là Thời gian gửi phê duyệt.

Lưu ý: 

  •  Thiết lập Ghi nhận thời gian hoàn thành công việc chỉ áp dụng đối với các công việc đã tiến độ 100%.
  • Nếu người dùng không chọn thiết lập trên, công việc được ghi nhận thời gian hoàn thành tại thời điểm người dùng đánh dấu hoàn thành như bình thường.

Sau khi thết lập, công việc được phê duyệt sẽ tự động hoàn thành và ghi nhận thời gian hoàn thành vào thời điểm gửi phê duyệt.

 

 

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.