1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R28 - Ngày phát hành 23/9/2021
  6. Thêm, xoá đồng thời người liên quan, nhập nhiều trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án

Thêm, xoá đồng thời người liên quan, nhập nhiều trường tuỳ chỉnh cho công việc trong dự án

Giúp người dùng thao tác thêm, xoá người liên quan, nhập giá trị của các trường tuỳ chỉnh cho đồng thời nhiều công việc trong cùng một lúc.

Hướng dẫn chi tiết

Thêm xoá đồng thời người liên quan

Trên giao diện dự án, với tính năng chọn nhiều công việc, người dùng nhấn Thêm người liên quan, có thể thêm nhiều người liên quan cho các công việc đã chọn.

Để xoá đồng thời người liên quan của các công việc đã chọn, người dùng nhấn Xoá người liên quan, chọn người cần xoá sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được Thêm/Xoá người liên quan đối với các công việc người dùng có quyền thay đổi người liên quan.

Nhập giá trị cho trường tuỳ chỉnh

Để tiết kiệm thời gian, người dùng có thể nhập giá trị các trường tuỳ chỉnh cho nhiều công việc cùng lúc.

Chọn Trường tuỳ chỉnh, nhập giá trị cho các trường tuỳ chỉnh, sau đó nhấn Lưu. Các công việc đã chọn sẽ được thêm giá trị trên các trường tuỳ chỉnh tương ứng.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được trên các trường tuỳ chỉnh mà người dùng có quyền ghi nhận giá trị tương ứng trên công việc.

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.