1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ Điều hành
  3. AMIS Công việc
  4. 1. Bắt đầu sử dụng
  5. Tình huống mẫu triển khai
  6. Ban lãnh đạo ủy quyền cho trợ lý giao việc và kiểm soát công việc cấp dưới

Ban lãnh đạo ủy quyền cho trợ lý giao việc và kiểm soát công việc cấp dưới

Câu chuyện thực tế

Công ty Cổ phần Hải Linh có quy mô 60 nhân sự, hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh thiết bị điện tử. Giám đốc Nguyễn Văn Hải là người đứng đầu và có Trợ lý Bùi Lưu Ly hỗ trợ công việc.

Trong cuộc họp giao ban tuần, nhiệm vụ của Trợ lý như sau:

Hướng dẫn Tổ chức trên phầm mềm

Trước tiên, Giám đốc thiết lập Ủy quyền. Chọn người được Ủy quyền là Trợ lý Bùi Lưu Ly.

Trợ lý Bùi Lưu Ly nhận thông báo Ủy quyền và bắt đầu giao việc dưới vai trò là giám đốc.
Trong qua trình giao việc, Trợ lý có thể chọn thông tin người giao việc là chính mình hoặc Giám đốc Nguyễn Văn Hải – Người đã Ủy quyền cho mình.

Sau khi giao việc dưới chức danh Giám đốc, Trợ lý cũng có thể theo dõi Công việc của các Bộ phận/Phòng ban và đôn đốc, nhắc nhở nhân viên hoàn thành Công việc đúng tiến độ đã giao.

Xem chi tiết hướng dẫn ủy quyền tại đây

Cập nhật 26/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan