1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 1. Bắt đầu sử dụng
  4. Tình huống mẫu triển khai
  5. Công ty có nhiều Phòng ban/Bộ phận, quản lý muốn nhân viên teamwork hiệu quả

Công ty có nhiều Phòng ban/Bộ phận, quản lý muốn nhân viên teamwork hiệu quả

Câu chuyện thực tế

Công ty TNHH Mimi có quy mô 100 nhân sự, hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh thiết bị nội thất nhà vệ sinh. Trong đó Tổng giám đốc là người đứng đầu, dưới quyền là các Trưởng phòng, sau đó là các Trưởng Bộ phận và Nhân viên. Cơ cấu giao việc của công ty được thể hiện cụ thể như sau:

Để chuẩn bị cho “Kế hoạch nhân sự năm 2021”, các công việc được phân chia như sau:

  • Tổng Giám đốc giao cho các Trưởng phòng làm “Kế hoạch nhân sự năm 2021” của riêng từng phòng và báo cáo cho Tổng Giám đốc.
  • Trưởng phòng chịu trách nhiệm với công việc được giao. Sau đó phân chia công việc cho các Trưởng bộ phận tương ứng làm “Kế hoạch nhân sự năm 2021” của riêng từng bộ phận và báo cáo cho Trưởng phòng làm tài liệu trình Tổng Giám đốc.
  • Trưởng các bộ phận chịu trách nhiệm với công việc được giao. Sau đó phân chia công việc cho nhóm Nhân viên trong Bộ phận thực hiện và báo cáo lại cho Trưởng bộ phận tương ứng để làm tài liệu trình Trưởng phòng.

Phim hướng dẫn tổ chức

Hướng dẫn Tổ chức

Tổng Giám đốc giao việc cho các Trưởng phòng

Trong giao diện Phòng ban lãnh đạo, Tổng giám đốc tạo Dự án: “Công việc quý IV/2020”. Sau đó tạo công việc “Làm Kế hoạch nhân sự năm 2021”.

Để giao công việc đến các Trưởng phòng ban, TGĐ tiến hành thêm các công việc con 1, giao việc cho các Trưởng phòng tương ứng và đặt lịch hoàn thành.

Xem hướng dẫn chi tiết tạo Công việc và giao nhân viên thực hiện tại đây

Trưởng phòng giao việc cho các Trưởng bộ phận

Sau khi TGĐ giao việc, các Trưởng phòng ban sẽ nhận được thông báo và tiếp nhận công việc.

Trưởng phòng ban truy cập vào Công việc tương ứng, thêm các công việc con cấp 2, giao việc cho các Trưởng bộ phận và đặt lịch hoàn thành.

Trưởng bộ phận giao việc cho nhóm Nhân viên

Tương tự, sau khi Trưởng phòng giao việc, các Trưởng bộ phận sẽ nhận được thông báo và tiếp nhận công việc.

Trưởng bộ phận truy cập vào Công việc tương ứng, thêm các công việc con cấp 3, giao việc cho các Nhân viên thực hiện.

Từ đó, các nhân viên được giao việc có thể tương tác, cập nhật tiến độ, báo cáo công việc lên phần mềm để ban Lãnh đạo nắm được và có sự đánh giá chính xác.

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.