Thêm nhanh nhân viên mới vào đồng thời nhiều dự án

Đối với các nhân viên mới được phân vào nhiều dự án, để tiết kiệm thời gian thêm nhân viên vào từng dự án, chương trình bổ sung tính năng thêm nhân viên vào nhiều dự án cùng lúc.

Hướng dẫn chi tiết 

Trước phiên bản R40: Chương trình đáp ứng thêm thành viên mới vào dự án, quản lý truy cập từng dự án để thêm thành viên vào.

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung tính năng Thêm nhanh nhân viên vào phòng ban/dự án, giúp quản lý thêm đồng thời thành viên mới vào nhiều phòng ban/dự án cùng lúc.

Trên màn hình tổng quan, anh/chị chọn Thêm nhanh nhân viên vào Phòng ban/dự án. Sau đó thực hiện qua 3 bước.

  • Chọn nhân viên mới cần thêm vào các dự án.
  • Chọn các phòng ban/dự án cụ thể
  • Chọn vai trò

Sau khi thao tác, các thành viên mới sẽ được thêm vào dự án một cách nhanh chóng.

Lưu ý: Nếu thành viên trước đó đã có trong dự án, chương trình sẽ thay đổi vai trò của thành viên tương ứng với tính năng này. 

 

Cập nhật 31/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.