1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R40 - Ngày phát hành 30/3/2022
  6. Bổ sung thông tin công việc cha khi xuất khẩu danh sách công việc con

Bổ sung thông tin công việc cha khi xuất khẩu danh sách công việc con

Đối với các dự án có nhiều công việc con giống nhau được sinh ra từ thiết lập tự động, để người dùng dễ phân biệt hơn khi xuất khẩu dữ liệu, chương trình bổ sung trường thông tin  công việc cha của công việc con trên file xuất khẩu.

Hướng dẫn chi tiết 

Trước phiên bản R40:  Chương trình đáp ứng thiết lập tự động sinh ra các công việc con, người dùng có thể dùng bộ lọc để xuất khẩu các công việc con.

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung trường thông tin xuất khẩu Tên công việc cha, giúp người dùng thuận tiện đối chiếu thông tin công việc cha của công việc con.

Khi xuất khẩu, anh/chị tích chọn thông tin Tên Công việc cha. Chương trình sẽ trả về file xuất khẩu công việc với đầy đủ thông tin công việc cha của công việc con, giúp anh/chị dễ dàng nhận biết công việc con thuộc công việc cha nào.

Cập nhật 04/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.