1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R40 - Ngày phát hành 30/3/2022
  6. Nhập khẩu danh sách công việc theo mối quan hệ cha con vào dự án

Nhập khẩu danh sách công việc theo mối quan hệ cha con vào dự án

Để người dùng tiết kiệm thao tác đặt lại quan hệ cha con sau khi nhập khẩu công việc, chương trình cho phép nhập khẩu danh sách công việc theo mối quan hệ cha con.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R40: Chương trình đáp ứng nhập khẩu công việc, tất cả các công việc trong danh sách được nhập khẩu thành công việc cha. Người dùng cần vào từng công việc cha để tạo công việc con theo nhu cầu.

Từ phiên bản R40 trở đi: Trên File nhập khẩu bổ sung cột STT công việc cha,  cho phép người dùng khai báo số thứ tự công việc cha của các công việc con trong file nhập khẩu để xác định mối quan hệ cha con của các công việc.

Trên file nhập khẩu, mỗi dòng công việc tương ứng với một công việc được tạo. Trên các dòng công việc con, anh/chị khai báo trường thông tin STT công việc cha hiện tại của nó trong file nhập khẩu.

Sau khi nhập khẩu file đã khai báo, chương trình sẽ tự động tạo công việc theo quan hệ cha con trong file nhập khẩu một cách nhanh chóng.

Lưu ý: Các công việc không có trường thông tin STT công việc cha sẽ được tạo thành một công việc độc lập(không có cha)

 

 

 

 

Cập nhật 04/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.