Ẩn/hiện trường tùy chỉnh trên chi tiết công việc

Đối với các công việc chỉ cần khai báo một số trường tùy chỉnh của dự án (không cần khai báo toàn bộ), chương trình cho phép người dùng thiết lập ẩn/hiện trường tùy chỉnh của công việc theo nhu cầu giúp giao diện chi tiết công việc ngắn ngọn và dễ quan sát hơn.

Hướng dẫn chi tiết 

Trước phiên bản R40: Chương trình đáp ứng thiết lập nhiều trường tùy chỉnh cho dự án, tất cả các công việc đều có các trường tùy chỉnh như nhau.

Từ phiên bản R40 trở đi: Trên mỗi công việc bổ sung thiết lập ẩn/hiện trường tùy chỉnh, giúp người dùng thiết lập hiển thị trường tùy chỉnh trên chi tiết công việc tùy theo nhu cầu để không mất công theo dõi những trường tùy chỉnh không liên quan tới công việc của mình.

Trên chi tiết công việc, anh/chị nhấn Ẩn/hiện, sau đó bỏ chọn các trường tùy chỉnh không cần thiết trên công việc để chi tiết công việc ngắn gọn và dễ quan sát hơn.

 

Cập nhật 04/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.