Tải lại nhanh dữ liệu mới nhất trên giao diện dự án

Để đáp ứng nhu cầu của quản lý khi theo dõi dự án trên một màn hình, chương trình bổ sung tiện ích cảnh báo khi có các cập nhật mới trên công việc, cho phép người dùng tải lại nhanh dữ liệu để xem những cập nhật mới nhất.

Hướng dẫn chi tiết 

Trước phiên bản R40: Để xem các cập nhật mới nhất trên giao diện dự án dạng bảng, người dùng cần thao tác tải lại trang.

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung tiện ích tải lại nhanh dữ liệu trên giao diện dự án, giúp quản lý biết được khi có nhân viên thao tác cập nhật trên dự án, số thay đổi cụ thể và nhanh chóng tải lại dữ liệu để xem thông tin mới nhất.

Trên bảng kanban, anh/chị quan sát nút tải lại dữ liệu, khi có cảnh báo đỏ số cập nhật trên dự án, nhấn vào để xem thông tin mới nhất.

 

Cập nhật 01/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.