1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 2. Giao việc và Kiểm soát công việc
 4. Báo cáo kết quả làm việc
 5. Tạo mới báo cáo (có thể lựa chọn hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan và danh sách)
 1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R25 - Ngày phát hành 05/08/2021
 6. Tạo mới báo cáo (có thể lựa chọn hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan và danh sách)

Tạo mới báo cáo (có thể lựa chọn hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan và danh sách)

Để quản lý có thể dễ dàng tổng hợp báo cáo theo các tiêu chí mong muốn và có cái nhìn từ tổng quan đế chi tiết  các dữ liệu công việc, trên phân hệ Báo cáo, chương trình cho phép tạo mới báo cáo dưới dạng danh sách và biểu đồ.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện phân hệ Báo cáo, người dùng chọn Tạo mới báo cáo. Sau đó, thực hiện tạo mới báo cáo với các thao tác:

 • Khai báo các tiêu chí dữ liệu mong muốn tổng hợp làm báo cáo.
 • Lựa chọn loại biểu đồ báo cáo/danh sách
 • Nhận kết quả báo cáo, chỉnh sửa/chia sẻ báo cáo (nếu cần).

Cụ thể như sau:

Khai báo dữ liệu

Chương trình mặc định hiển thị một số tiêu chí dữ liệu cơ bản, người dùng chọn “Thêm tiêu chí” để lấy nhiều dữ liệu hơn vào làm báo cáo.

Lựa chọn loại biểu đồ báo cáo/danh sách

Để dữ liệu báo cáo hiển thị tổng quan hơn, ngoài báo cáo dạng danh sách, người dùng có thể lựa chọn loại biểu đồ báo cáo. Trong đó:

Biểu đồ cột hiển thị:

 • Dữ liệu công việc theo dự án hoặc người thực hiện.
 • Tổng số lượng công việc của mỗi nhân viên/dự án (thể hiện ở trụng tung – Y).
 • Mỗi cột tương ứng với số lượng công việc của từng nhân viên thực hiện/dự án, trạng thái công việc được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau. (thể hiện ở trục hoành – X).
 • Người dùng có thể di chuột đến các phần màu sắc để xem cụ thể số lượng công việc ở từng trạng thái của mỗi nhân viên hoặc trong mỗi dự án là bao nhiêu.

Biểu đồ tròn hiển thị:

 • Dữ liệu công việc theo dự án hoặc người thực hiện.
 • Tổng số lượng công việc.
 • Số lượng công việc theo dự án/người thực hiện được phân biệt bằng màu sắc khác nhau. Người dùng có thể di chuột đến các phần màu sắc để xem cụ thể số lượng công việc của từng nhân viên/dự án là bao nhiêu.
 • Chỉ hiển thị tối đa 5 dự án/người thực hiện công việc, trường hợp có nhiều hơn chương trình sẽ tự động thống kê thành phần “khác”.

Lưu ý: Trường hợp không muốn sử dụng báo cáo dạng biểu đồ thì chọn “Không hiển thị biểu đồ”. Chương trình sẽ tổng hợp các dữ liệu theo tiêu chí đã khai báo trước đó và chỉ hiển thị báo cáo dưới dạng danh sách.

Nhận kết quả báo cáo, chỉnh sửa/chia sẻ báo cáo (nếu cần)

Trên giao diện báo cáo mới tạo, người dùng vẫn có thể chỉnh sửa, hoặc tùy chọn chia sẻ ngay báo cáo (nếu cần).

Cập nhật 09/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.