1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R25 - Ngày phát hành 05/08/2021
  6. Tùy chỉnh hiển thị công việc trên giao diện Dự án dạng Bảng (Kanban)

Tùy chỉnh hiển thị công việc trên giao diện Dự án dạng Bảng (Kanban)

Để quản lý có thể tùy chỉnh hiển thị các thông tin công việc cần thiết, ẩn bớt các thông tin không quan trọng, chương trình bổ sung tính năng tùy chỉnh hiển thị công việc trên giao diện Dự án dạng Bảng (Kanban).


Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R25: Giao diện Dự án dạng Bảng hiển thị một số nội dung sơ bộ của công việc như: tên công việc, thẻ, hạn hoàn thành, số lượng bình luận, số lượng công việc con, tình trạng phê duyệt công việc.

Từ phiên bản R25 trở đi: Quản lý có thể tùy chỉnh hiển thị các thông tin công việc cần thiết, ẩn bớt các thông tin không quan trọng. Cụ thể như sau:

Trên giao diện Dự án, người dùng mở Thiết lập hiển thị. Chương trình cho phép tích chọn ẩn/hiển thị các thông tin công việc trên giao diện Dự án dạng Bảng.

Sau khi lựa chọn các trường thông tin muốn hiển thị, trên giao diện dự án dạng bảng hiển thị các trường thông tin tương ứng trên các công việc.

Lưu ý: Bạn cần được phân vai trò toàn quyền trong dự án để thực hiện tính năng này.

Cập nhật 09/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.