1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R25 - Ngày phát hành 05/08/2021
  6. Chọn nhiều công việc để thực hiện cùng lúc một thao tác

Chọn nhiều công việc để thực hiện cùng lúc một thao tác

Để người dùng tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn khi thao tác với công việc, giao diện Dự án dạng Danh sách cho phép người dùng chọn nhiều công việc để thực hiện cùng lúc một thao tác.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án dạng Danh sách, người dùng nhấn “Chọn nhiều” và tích chọn các công việc cần thao tác.

Người dùng lựa chọn thao tác, chương trình sẽ cùng lúc áp dụng thao tác đó cho các công việc được chọn.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.