1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R22 - Ngày phát hành 22/06/2021
  6. Chỉnh sửa bộ phân quyền để phù hợp với thực tế nghiệp vụ

Chỉnh sửa bộ phân quyền để phù hợp với thực tế nghiệp vụ

AMIS Công việc phiên bản website R22 cập nhật giao diện phân quyền khi thêm vai trò, trong đó có 2 vấn đề chính:

  • Tách quyền xem thông tin Dự án nhóm và quyền Sửa dự án/nhóm để phân quyền người phụ trách chỉ xem thông tin mà không được sửa.

  • Quyền “Sửa công việc mình được giao” và “Sửa công việc dự án” được chia nhỏ ra sửa nội dung gì trên chi tiết công việc.

Chi tiết hướng dẫn phân quyền anh chị vui lòng xem tại đây.

 

Cập nhật 28/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.