Chức năng Thùng rác

Để lưu trữ tạm thời các công việc đã xóa và có thể khôi phục lại khi cần, chương trình bổ sung chức năng Thùng rác.

Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập xóa công việc

Trên giao diện Thiết lập xóa công việc, bạn có thể Bật/Tắt thùng rác và lựa chọn thời gian lưu trữ các công việc, dự án đã xóa.

2. Khôi phục dự án/công việc

Khi đó, các dự án/công việc nhóm bị xóa sẽ được lưu trữ tại khu vực Thùng rác trong khoảng thời gian như đã thiết lập.

Trường hợp cần khôi phục công việc, hãy liên hệ với quản trị ứng dụng để được hỗ trợ.

3. Giải phóng dung lượng lưu trữ trong Thùng rác

Khi dung lượng lưu trữ sắp hết, bạn nên ưu tiên giải phóng dung lượng ở khu vực Thùng rác bằng cách xóa khỏi hệ thống các công việc/dự án không cần thiết.

Lưu ý:

  • Các công việc trong phòng ban, dự án cá nhân sẽ không được lưu trữ lại trong thùng rác (mặc định xóa khỏi hệ thống).
  • Nếu công việc có công việc cha cũng đã bị xóa thì không được phép khôi phục công việc đó. Chỉ khôi phục được công việc con nếu công việc cha của nó cũng đã được khôi phục.
Cập nhật 22/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.