Cho phép thiết lập hiển thị thông báo

Từ trước phiên bản R2: Chương trình chưa cho phép người dùng thiết lập nhận thông báo nào (Người dùng sẽ luôn nhận được thông báo theo quy định chung về các loại thông báo đối với từng đối tượng người dùng: Người tạo việc, người giao việc, người thực hiện, người liên quan, người phê duyệt, toàn quyền, thành viên, hạn chế).

Từ phiên bản R2 trở đi: Người dùng có thể thiết lập chỉ nhận những thông báo liên quan đến công việc, dự án,… mà mình quan tâm.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.