1. Trang chủ
  2. Thiết lập hiển thị thông báo

Thiết lập hiển thị thông báo

Giúp người dùng có thể thiết lập chỉ nhận những thông báo liên quan đến công việc, dự án,… mà mình quan tâm (tránh phải nhận những thông báo không liên quan).

Hướng dẫn chi tiết

Để thiết lập thông báo bạn thực hiện như sau:

1. Trên giao diện AMIS Công việc, click vào biểu tượng > Chọn Thiết lập chung.

2. Tại mục Thông báo, chọn Phòng ban, Dự án muốn thiết lập thông báo (hoặc có thể thiết lập chung cho tất cả các Phòng ban, Dự án).

3. Nhấn vào mục Danh sách thông báo hoặc Email, sau đó nhấn vào biểu tượng để Tắt/Bật thông báo tương ứng.

Ngoài ra, có thể Tắt thông báo trên từng công việc bằng cách:

Trên giao diện “Chi tiết công việc”, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Tắt thông báo. Khi đó bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan tới người dùng trong công việc đó.

Đối với các công việc đã thực hiện “Tắt thông báo” trong quá khứ, người dùng có thể lựa chọn Bật lại thông báo. Khi bật lại thông báo, các thông báo trong công việc sẽ được áp dụng theo thiết lập thông báo.

Cập nhật 23/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng