Cải tiến tính năng gửi thông báo

Cải tiến tính năng gửi thông báo để không phải nhận quá nhiều thông báo (VD gom các thông báo bình luận công việc gửi trong một lần).

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R2: Đối với mỗi hoạt động trên ứng dụng đều gửi thông báo riêng biệt cho người dùng, ví dụ: Có 5 người bình luận vào công việc thì gửi 5 thông báo riêng biệt. Dẫn đến số lượng thông báo lớn, khó kiểm soát để xử lý.

Từ phiên bản R2 trở đi: Đối với các thông báo có nội dung tương tự liên quan đến cùng một công việc, dự án, phòng ban hoặc do cùng một người thực hiện sẽ được gom lại gửi trong cùng một lần.

Cụ thể các thông báo sau sẽ được gom lại gửi cùng một lần thông báo:

Thêm mới

  • Khi có người bình luận công việc bạn thực hiện
  • Khi có người bình luận công việc bạn giao/tạo
  • Khi có người bình luận công việc bạn là người liên quan

Chỉnh sửa

  • Khi có người cập nhật công việc bạn thực hiện (thời gian thực hiện, người thực hiện, tiến độ công việc, mô tả công việc, thêm tệp đính kèm, thêm công việc con).
  • Khi có người cập nhật công việc do bạn giao/tạo (thời gian thực hiện, người thực hiện, tiến độ công việc, mô tả công việc, thêm tệp đính kèm, thêm công việc con).
  • Khi có người cập nhật công việc mà bạn liên quan (thời gian thực hiện, người thực hiện, tiến độ công việc, mô tả công việc, thêm tệp đính kèm, thêm công việc con).
Cập nhật 17/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.