1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R2
  6. Bổ sung ngôn ngữ Tiếng anh (ứng dụng AMIS Công việc)

Bổ sung ngôn ngữ Tiếng anh (ứng dụng AMIS Công việc)

Từ phiên bản R2 trở đi: Chương trình bổ sung ngôn ngữ Tiếng anh cho đa số bộ phận lớn người dùng cần sử dụng.

Lưu ý: Khi thêm mới Phòng ban, Dự án, Công việc nếu để tên là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh, khi thay đổi ngôn ngữ của ứng dụng thì tên vẫn giữ nguyên theo ngôn ngữ mà người dùng tạo trước đó (không thay đổi theo ngôn ngữ của ứng dụng).

Cập nhật 17/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.