1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R2
 6. Thay đổi cách thức tính Số lượng thông báo

Thay đổi cách thức tính Số lượng thông báo

Thay đổi cách thức tính số lượng thông báo và lọc ra các thông báo chưa đọc để kiểm soát công việc bằng thông báo tốt hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R2: Phần mềm chưa có tính năng:

 • Đánh dấu đã đọc tất cả công việc.
 • Khi nhấn vào biểu tượng chuông thông báo thì số lượng thông báo chuyển về 0 mà không trừ dần dựa trên số lượng thông báo đã mở.
 • Không lọc được các thông báo chưa đọc.
 • Dẫn đến không kiểm soát được những thông báo mà người dùng quan tâm và muốn đọc.

Từ phiên bản R2 trở đi: Chương trình bổ sung tính năng:

1. Lọc và Đánh dấu đã đọc tất cả

Cho phép lọc các thông báo Chưa đọc.

Có thể Đánh dấu đã đọc tất cả thông báo. Khi nhấn “Đánh dấu đã đọc tất cả”, các thông báo chưa đọc tại thời điểm nhấn chức năng này đều được chuyển về trạng thái đã.

2. Thiết lập đếm số

Bổ sung tính năng Thiết lập đếm số cho phép người dùng lựa chọn cách đếm số trên quả chuông thông báo.

Vào quả chuông thông báo, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Thiết lập thông báo.

Có thể lựa chọn 1 trong 2 cách.

 • Hiển thị số thông báo mới: Số lượng trên quả chuông thông báo tương ứng với số thông báo mới, khi nhấn vào quả chuông, số lượng này chuyển về 0.
 • Hiển thị số thông báo chưa đọc: Số lượng trên quả chuông thông báo tương ứng với số thông báo mà người dùng chưa đọc, khi nhấn vào quả chuông thông báo, người dùng đọc thông báo nào chưa đọc thì tương ứng số lượng trên quả chuông thông báo được trừ đi lần lượt các thông báo đã đọc.

Lưu ý: Nếu lựa chọn đếm số thông báo chưa đọc, mà người dùng lựa chọn đánh dấu đã đọc tất cả thì số thông báo trên quả chuông chuyển về 0.

Cập nhật 17/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.