Bổ sung một số tiện ích khi nhân bản công việc

Để người dùng nhân bản nhanh chóng các dự án nhóm phù hợp với nhu cầu thực tế, phiên bản R26 bổ sung một số tiện ích, bao gồm:

  • Cho phép lựa chọn cấp công việc con, công việc con cụ thể muốn nhân bản.

Trường hợp công việc cần nhân bản có chứa quá nhiều các cấp công việc con không cần thiết, người dùng có thể tích chọn chỉ nhân bản một số công việc con cụ thể.

Lưu ý: Để chọn công việc con cấp thấp hơn, người dùng bắt buộc phải chọn nhân bản cả công việc cha. Chương trình không cho phép chọn bỏ cấp.

  • Cho phép chọn nhân bản các giá trị đã được ghi nhận trên trường tùy chỉnh công việc gốc.

Để các công việc sau khi nhân bản vẫn giữ nguyên các trường tùy chỉnh giống như công việc gốc, người dùng không phải mất công khai báo lại, người dùng tích chọn thành phần nhân bản “Giá trị trường tùy chỉnh”.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ cho phép nhân bản các trường tùy chỉnh mà người dùng có quyền xem (nhìn thấy).
  • Sau khi nhân bản, quyền xem và ghi nhận trường tùy chỉnh đó phụ thuộc theo thiết lập của dự án hiện tại đó đối với trường tùy chỉnh.

Chi tiết hướng dẫn Nhân bản công việc vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 22/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.