1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R26 - Ngày phát hành 20/08//2021
  6. Lọc công việc theo trường tùy chỉnh khi tạo mới báo cáo hoặc tìm kiếm nâng cao

Lọc công việc theo trường tùy chỉnh khi tạo mới báo cáo hoặc tìm kiếm nâng cao

Để đáp ứng nhu cầu của quản lý khi cần tìm kiếm công việc hoặc tạo mới báo cáo, từ phiên bản R26, chương trình cho phép người dùng thêm điều kiện lọc công việc theo trường tùy chỉnh.

Hướng dẫn chi tiết

Khi tạo mới báo cáo

Trên giao diện Tạo mới báo cáo\Thêm điều kiện lọc\Trường tùy chỉnh.

Người dùng khai báo thông tin các trường tùy chỉnh trong công việc muốn đưa vào báo cáo. Chương trình sẽ tự động tạo mới báo cáo bao gồm các công việc đáp ứng đồng thời các tiêu chí lọc mà người dùng vừa khai báo.

Lưu ý: Chương trình chỉ hiện thị các trường tùy chỉnh mà người dùng có quyền xem.

Khi tìm kiếm nâng cao

Trên giao diện Tìm kiếm nâng cáo\Thêm điều kiện lọc\Trường tùy chỉnh.

Người dùng khai báo thông tin các trường tùy chỉnh trong công việc cần tìm kiếm\Nhấn “Tìm kiếm”.

Chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm các công việc thỏa mãn điều kiện. Người dùng có thể Lưu thành báo cáo, hoặc Chỉnh sửa điều kiện tìm kiếm ngay trên giao diện này.

Cập nhật 22/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.