Lọc công việc theo giá trị các trường tùy chỉnh

Để tiện cho việc kiểm tra, tổng hợp thông tin thực hiện công việc của nhân viên, từ phiên bản R26 chương trình bổ sung điều kiện lọc theo trường tùy chỉ trên bộ lọc công việc – phân hệ dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án, người dùng mở Bộ lọc\Thêm điều kiện lọc\Trường tùy chỉnh.

Chương trình hiển thị giao diện khai báo thông tin các trường tùy chỉnh cần lọc. Người dùng khai báo đầy đủ các thông tin\chọn Lưu\Áp dụng, chương trình sẽ trả về kết quả tất cả các công việc thỏa mãn với điều kiện lọc mà người dùng có quyền được xem.

Cập nhật 22/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.