Theo dõi công việc dạng Lịch

Mục đích: Theo dõi tổng quan thời gian thực hiện công việc trong dự án/nhóm trên dạng lịch, giúp xác đinh các mốc thời gian quan trọng để điều chỉnh các công việc trong dự án/nhóm sao cho hợp lý.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện Dự án/nhóm, chọn giao diện dạng Lịch.

Theo dõi công việc trên giao diện lịch, bạn có thể:

1. Cài đặt hiển thị thông tin thời gian công việc trên lịch

Trên giao diện quản lý công việc dạng lịch, click vào biểu tượng . Sau đó lựa chọn hiển thị theo mong muốn. Có 2 lựa chọn hiển thị thông tin thời gian công việc như sau:

  • Hiển thị công việc Theo hạn hoàn thành: Giúp người dùng xác định chính xác thời gian cần hoàn thành công việc để sắp xếp sao cho hợp lý.

Các công việc chỉ xuất hiện tại trên lịch vào ngày của hạn hoàn thành. Nếu công việc không có hạn hoàn thành thì không hiển thị trên lịch.

  • Hiển thị công việc Từ ngày bắt đầu đến hạn hoàn thành: Giúp người dùng ước lượng đúng nhất khoảng thời gian cho phép thực hiện công việc để chủ động sắp xếp hoàn thành mục tiêu.

Công việc sẽ hiển thị kéo dài từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc trên lịch.

Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng thêm/chỉnh sửa công việc ngay trên giao diện dạng lịch. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý:

  • Nếu công việc chỉ có hạn hoàn thành thì xem ngày tạo công việc là ngày bắt đầu, công việc được kéo dài từ ngày tạo đến hạn hoàn thành
  • Nếu công việc không có ngày bắt đầu và ngày kết thúc thì xem như công việc đó có ngày bắt đầu là ngày tạo và được thể hiện trong lịch tại ngày tạo của nó

2. Theo dõi công việc dạng lịch

Người dùng có thể theo dõi công việc theo Tuần hoặc Tháng.

Chương trình hiển thị danh sách công việc theo Tuần hoặc Tháng tuỳ theo bạn lựa chọn.

Công việc có hạn hoàn thành là ngày nào thì hiển thị ở ngày đó trên giao diện lịch.

Có thể phân biệt hạn hoàn thành công việc theo màu sắc, cụ thể:

  • Công việc Đã hoàn thành: hiển thị nền màu xanh và gạch ngang tên công việc.
  • Công việc Chưa hoàn thànhĐã hết hạn: hiển thị nền màu đỏ.
  • Công việc Chưa hoàn thànhChưa hết hạn: hiển thị nền màu xanh da trời.

Khi di chuột vào tên công việc, chương trình hiển thị thông tin như Tên công việc, Người thực hiện, Hạn hoàn thành. Nhấn vào công việc để hiển thị giao diện chi tiết công việc đó.

Cập nhật 01/02/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan