1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC24 (Phát hành ngày 14/06/2022)
  4. Tổng hợp công theo từng địa điểm khi nhân viên chấm công bằng Wi-Fi/GPS

Tổng hợp công theo từng địa điểm khi nhân viên chấm công bằng Wi-Fi/GPS

Giúp HR tổng hợp công theo từng địa điểm khi nhân viên chấm công bằng Wi-Fi/định vị GPS (giống như khi sử dụng máy chấm công).

Hướng dẫn chi tiết

Khi khai báo địa chỉ Wifi/GPS, cho phép lựa chọn Wifi/địa điểm đó là của đơn vị nào trong CCTC.

Khai báo Wi-Fi thuộc chi nhánh/địa điểm nào
Khai báo GPS thuộc chi nhánh/đơn vi nào

Khi nhân viên chấm công bằng Wifi/GPS, chương trình sẽ ghi nhận thông tin vào bảng dữ liệu chấm công. Sau đó, tự động đối chiếu với bảng phân ca để ghi nhận lên bảng chấm công chi tiết của đơn vị.

Xem thêm hướng dẫn phân ca, tính công cho nhân viên làm việc tại nhiều địa điểm tại đây.

Lượt xem: 300
Cập nhật 22/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.