1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC24 (Phát hành ngày 14/06/2022)
  4. Đổi phân hệ Tùy chỉnh thành Quy định làm đơn

Đổi phân hệ Tùy chỉnh thành Quy định làm đơn

Để HR dễ dàng thiết lập một số tính năng liên quan đến đơn từ, từ phiên bản RC24 (Phát hành ngày 14/06/2022) phân hệ Tùy chỉnh đổi thành Quy định làm đơn và chuyển một số thiết lập quy định nghỉ sang.

Hướng dẫn chi tiết

Đổi phân hệ Tùy chỉnh thành Quy định làm đơn, gồm 3 mục: Chung, Thông tin đơn, Quy trình duyệt đơn.

Tại mục Chung, HR có thể:

  • Ẩn/hiện loại đơn cho phép nhân viên sử dụng
  • Tự động làm tròn số ngày nghỉ trên đơn (chuyển từ Thiết lập\Quy định nghỉ)
  • Thiết lập quy định đơn nghỉ phép phải được gửi trước bao nhiêu ngày (chuyển từ Thiết lập\Quy định nghỉ)
  • Giới hạn thời gian làm đơn bù
  • Giới hạn số lần làm đơn cập nhật công (Chuyển từ Thiết lập\Quy định chấm công)

  • Tính năng thiết lập Định dạng số được chuyển sang phân hệ Thiết lập\Hệ thống

Các tính năng sau khi chuyển sang mục mới vẫn giữ nguyên dữ liệu và sử dụng được bình thường như trước kia.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng thiết lập quy định làm đơn xem tại đây.

Lượt xem: 254
Cập nhật 26/07/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.