1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2 (Phát hành ngày 09/11/2022)
  4. Tính phép cho nhân viên theo mốc thời gian tiếp nhận/nghỉ việc

Tính phép cho nhân viên theo mốc thời gian tiếp nhận/nghỉ việc

Giúp HR thiết lập để tính phép cho nhân viên theo đúng quy định: tính phép cho nhân viên chính thức theo mốc thời gian tiếp nhận (Ví dụ: trước ngày 15 tính 1 ngày phép, sau ngày 15 tính 0.5 ngày) và mốc thời gian nghỉ việc (Ví dụ: trước ngày 15 tính 0.5 ngày, sau ngày 15 tính 1 ngày phép).

Hướng dẫn chi tiết

1. Tính phép cho thời gian tiếp nhận

HR truy cập vào vào phân hệ Thiết lập > Quy định nghỉ, chọn mục “Thời điểm bắt đầu tính phép” và lựa chọn, khai báo thông tin theo quy định của đơn vị.

2. Tính phép cho thời gian nghỉ việc

HR truy cập vào vào phân hệ Thiết lập > Quy định nghỉ, chọn mục “Tính phép cho tháng nghỉ việc” và lựa chọn, khai báo thông tin theo quy định của đơn vị.

Khi đó, chương trình sẽ kiểm tra ngày tiếp nhận/nghỉ việc trong thông tin nhân viên (nếu có thiết lập tính phép theo ngày nghỉ việc/tiếp nhận) để tự động tính toán dữ liệu trên Bảng tổng hợp nghỉ phép.

Lượt xem: 52
Cập nhật 10/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.