1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2 (Phát hành ngày 09/11/2022)
  4. Giới hạn thời gian phê duyệt các loại đơn

Giới hạn thời gian phê duyệt các loại đơn

Giúp HR giới hạn thời gian phê duyệt các loại đơn (xin nghỉ, cập nhật công,…) để nâng cao trách nhiệm duyệt đơn của quản lý và tránh làm chậm trễ việc tổng hợp công của HR.

Hướng dẫn chi tiết

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập > Quy định làm đơn > Chung, chọn mục “Giới hạn thời gian duyệt đơn” để khai báo thời gian cho từng loại đơn và hành xử khi đơn từ quá hạn phê duyệt.

Lượt xem: 53
Cập nhật 10/11/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.