1. Trang chủ
  2. Lưu dự án thành Mẫu/Template

Lưu dự án thành Mẫu/Template

Với các Dự án/Nhóm tiêu biểu có thể sử dụng nhiều lần, người dùng có thể lưu thành Dự án/Nhóm mẫu để không mất thời gian tạo mới lại từ đầu.

Hướng dẫn chi tiết

1.Trên giao diện Dự án muốn lưu thành mẫu, click vào biểu tượng > Chọn “Lưu thành Dự án/Nhóm mẫu”.

2. Để xem lại các Dự án/Nhóm đã được lưu thành mẫu, click vào biểu tượng  > Chọn “Mẫu dự án”.

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.