1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC27 (Phát hành ngày 01/09/2022)
  4. Cập nhật ngay công thức tính tại mẫu bảng lương sau khi sửa công thức của thành phần lương

Cập nhật ngay công thức tính tại mẫu bảng lương sau khi sửa công thức của thành phần lương

Giúp cập nhật được ngay công thức tính tại mẫu bảng lương sau khi sửa công thức của thành phần lương mà không phải mất công khai báo thêm lần nữa.

>>> Xem thêm: Top phần mềm tính lương nhân viên miễn phí tốt nhất

Hướng dẫn chi tiết

Sau khi HR thực hiện sửa giá trị của Thành phần lương, xảy ra 2 trường hợp:

  • Nếu thành phần lương đã được sử dụng trong mẫu bảng lương có trạng thái Đang áp dụng, HR sẽ cần lựa chọn xem có cập nhật giá trị/công thức tính của thành phần lương đó hay không

  • Nếu thành phần lương không được sử dụng trong mẫu bảng lương có trạng thái Đang áp dụng nào thì chương trình sẽ chỉ mặc định lưu lại thành phần lương đó.
Cập nhật 12/12/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.