Thiết lập trường tùy chỉnh

Cho phép thiết lập trường tùy chỉnh để thiết kế biểu mẫu đặt phòng tùy theo nhu cầu sử dụng, giúp người dùng dễ dàng điền thông tin cần thiết khi đặt lịch họp.

Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập trường tùy chỉnh

Trên giao diện phòng họp, vào Thiết lập/Trường tùy chỉnh. Tại đây, anh/chị có thể thiết lập các trường tùy chỉnh trên biểu mẫu đặt phòng để người dùng khai báo.

Thao tác thực hiện như sau:

 • Nhấn + Thêm mới
 • Nhập Tên trường
 • Chọn Loại trường: chương trình đáp ứng đa dạng kiểu dữ liệu cho người dùng tùy biến thiết kế bao gồm:
  • Chữ: để người dùng nhập văn bản

Ví dụ: Trường “Người thuyết trình”

  • Số: để người dùng điền số liệu

Ví dụ: trường “Kinh phí dự kiến”

  • Ngày tháng: để người dùng chọn thời gian

Ví dụ: trường “Dự kiến lịch họp kế tiếp”

  • Chọn một: người dùng chọn một giá trị trong danh sách thiết lập sẵn

Ví dụ: cần người đặt lịch họp cho biết cấp yêu cầu đặt lịch họp, anh/chị thiết lập trường “Cấp yêu cầu” với các giá trị sẵn bao gồm:

  • Chủ tịch
  • Ban giám đốc
  • Khách hàng
  • Nhân viên

Như vậy, người đặt phòng họp có thể dễ dàng chọn 1 trong danh sách này để khai báo.

  • Chọn nhiều: người dùng chọn nhiều giá trị trong danh sách thiết lập sẵn. Thiết lập tương tự như với loại “Chọn một” nhưng người dùng sẽ chọn được nhiều giá trị
 • Giá trị mặc định: có thể thiết lập giá trị mặc định sẵn trên trường
 • Bắt buộc nhập: nếu tích chọn bắt buộc người dùng phải điền vào trường mới đặt được lịch họp
 • Trạng thái: chọn trạng thái của trường tùy chỉnh (đã mặc định là Hoạt động)
  • Hoạt động: trường được hiển thị trên biểu mẫu đặt phòng, người dùng có thể sử dụng để điền thông tin
  • Ngừng sử dụng: bị ẩn đi trên giao diện đặt phòng

Sau khi Lưu, trường tùy chỉnh sẽ được thêm vào danh sách. Tại đây, anh/chị có thể Chỉnh sửa/Xóa trường tùy chỉnh.

Lưu ý: Chỉ người có quyền thiết lập phòng họp mới thực hiện được thao tác trên

Thiết lập trường dạng chữ

2. Điền trường tùy chỉnh

Khi đặt phòng họp, người dùng có thể tích chọn trường tùy chỉnh mình cần khai báo trên biểu mẫu. Sau đó điền thông tin lên trường và đặt phòng họp.

Người phê duyệt và các thành viên cuộc họp có thể dễ dàng xem các trường tùy chỉnh trên lịch họp để nắm được thông tin chi tiết.

Cập nhật 12/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.