Bình luận trên lịch họp

Để người quản lý phòng họp và người đặt phòng họp trao đổi với nhau thuận tiện hơn, chương trình cho phép bình luận ngay trên lịch họp.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện lịch họp, người đặt phòng và quản lý phòng họp có thể bình luận để trao đổi, thảo luận với nhau.

Khi bình luận người dùng có thể:

  • Nhắc tên người khác vào bình luận
  • Nhấn vào tên người trong bình luận để tra trên danh bạ
  • Trả lời bình luận
  • Sửa/xóa bình luận

Cập nhật 13/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.