Nhận phòng và Trả phòng

Cho phép người dùng nhận phòng để bắt đầu sử dụng và xác nhận trả phòng họp sau khi sử dụng xong, giúp người quản lý phòng họp dễ dàng theo dõi tình trạng phòng họp và các trang thiết bị trong phòng họp.

Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập Nhận/Trả phòng

Trên giao diện Thiết lập/Thiết lập chung, anh/chị tích chọn:

  • Cho phép bấm Nhận phòng khi bắt đầu họp
  • Cho phép bấm Trả phòng khi kết thúc họp.

Có thể tích chọn thêm yêu cầu Nhập các thông tin về tình trạng phòng khi trả nếu cần thiết

Sau khi thao tác xong, anh/chị Lưu thay đổi.

Lưu ý: Chỉ QTUD và QTHT mới thực hiện được thao tác này.

2. Nhận phòng và Trả phòng

2.1 Nhận phòng

Lịch họp người dùng đã đặt sẽ có trạng thái Chưa nhận phòng. Khi bắt đầu họp, người dùng có thể nhấn Nhận phòng ngay trên chi tiết lịch họp. Lịch họp sẽ chuyển sang trạng thái Đã nhận phòng.

2.2 Trả phòng

Khi kết thúc họp, anh/chị nhấn Trả phòng và nhập thông tin tình trạng của phòng họp sau khi sử dụng (Vd: Tình trạng vệ sinh, trang thiết bị,…)

Lưu ý: Nếu trả phòng sớm hơn thời gian kết thúc lịch họp, người khác có thể vào và đặt lịch họp ngay tức thời

3. Quản lý Thông tin nhận/trả phòng

Trên giao diện phòng họp, quản lý nhấn, chọn Thông tin nhận trả phòng. Tại đây, anh/chị có thể quản lý thông tin chi tiết các lượt nhận/trả phòng của các phòng họp tại đơn vị.

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền “Xem thông tin nhận trả phòng” mới thực hiện được thao tác này. Chi tiết phân quyền tại đây.

Cập nhật 30/10/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.