Quản lý lịch họp

Sắp xếp và tổng hợp lịch họp một cách thông minh, giúp người dùng quản lý lịch họp và tra cứu thông tin lịch họp dễ dàng, nhanh chóng tìm được phòng trống để đặt lịch.

Người dùng có thể xem lịch họp theo hai dạng sau:

1. Xem dạng lịch

Tại đây, người dùng có thể:

  • Xem toàn bộ lịch họp đã đặt và các khung giờ trống.
  • Thực hiện đặt lịch họp.
  • Sửa/Nhân bản/Xóa lịch họp.


  1. Xem dạng danh sách.

Trên màn hình hiển thị danh sách tất cả các lịch họp với các thông tin thời gian, tiêu đề, mô tả, địa điểm và người tham gia.

Người dùng có thể nhấn vào lịch họp để xem chi tiết, có thể Sửa/Nhân bản/Xóa lịch họp tại đây.

Trên cả dạng lịch và dạng danh sách, người dùng đều có thể tra cứu lịch họp với bộ lọc linh hoạt, cho phép lọc theo nhiều kiểu dữ liệu:

  • Lọc theo thời gian: Người dùng nhấn Ngày/Tuần/Tháng trên thanh công cụ lọc, sau đó chọn một thời gian bất kỳ trên lịch.

  • Lọc theo phòng: Người dùng chọn một phòng nhất định để xem tất cả các lịch họp của phòng đã chọn.

  • Lọc theo loại lịch họp: Người dùng có thể chọn xem Tất cả lịch họp, Lịch họp liên quan đến tôi, hoặc Lịch họp tôi đặt tùy theo nhu cầu.

Ngoài ra, người dùng có thể chọn tiêu chí lọc Chờ tôi duyệt để lọc ra các lịch họp đang chờ mình duyệt. Sau đó thực hiện Phê duyệt hoặc Từ chối ngay trên giao diện quản lý lịch họp.

 

Cập nhật 09/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.